2024 KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE EĞİTİM BİLİMLERİ CANLI DERS PROGRAMI
Dersler tamamlanmıştır. Sadece Cumartesi günleri 16.00'da Eğitim Bilimleri ÖYT/Sınıf Materyal Etütleri 1 Haziran'a kadar devam edecektir.